...skrz Zebedea, svého sluhu. A tu se roznesou zvěsti o věcech, jež sešly na zcestí. I nastane veliké zmatení v tom, kde ony věci vskutku jsou. A nikdo opravdu nebude vědět, kdeže vězí ony malé věcičky na takové té rafiové bázi s odtokem. A v onen čas ztratí přítel příteli kladivo a mladí nebudou věděti, kde uloženy věci otců jejich, jež tam byli odložili teprve včera zvečera, zhruba v osm hodin. V oné době bude psáno v Knize Zbyliáš...